“Entegrasyonla ilgili bildiğim her şeyi annemden öğrendim. Annem Türk, ama 40 yıl Suriye’de yaşamış. Suriye toplumuyla tamamen kaynaşmış. Savaş yüzünden Türkiye’ye geldiğimde, ondan ilham aldım. Bir Türk mahallesinde ev kiraladım, oradaki ilk yabancı aile bizdik. Komşularımızla kaynaşmak için çok çabaladım ve bunun karşılığını gördüm. Giderek daha fazla sığınmacı geldikçe ailemiz iki topluluk arasında bir köprü oldu.”

Fahima Ali, STK Çalışanı

“Fahima Hanım’ın hikayesi, bir Türk hocamın bana insanların yeni bir topluma entegre olmasına yardımcı olmanın ne demek olduğuyla ilgili gösterdiği şeyi hatırlattı. Buraya geldikten sonra eğitim alabilmek için Türkçemi ilerletmem gerekiyordu ama dil kurslarıyla bir yıl kaybetmek istemiyordum. Hasan Hoca bana yardım etti ve benimle birlikte başka bir öğrenciye daha Türkçe dersi verdi. Şimdi üniversitede mühendislik okuyorum. Onun sayesinde ben de Suriyeliler’e yardım etmeye başladım – sadece Türk üniversitelerinde okumaları için değil, aynı zamanda Türk toplumuyla kaynaşmaları için.”

Mohammed Ali, Öğrenci, Mühendislik Fakültesi